Blog

January 18 Chelsea przeciwko Norwich City, Morata zosta?a skazana na upadek, Conti furious Sidst udgivet den 18-01-2018

W meczu FA Cup, Chelsea, pomimo p?ynnego przej?cia w rzutach karnych, ale podj?? si? bólu systemu wideo wspomaganego.

Najwi?kszy kontrowersyjny moment w grze, W dogrywce, Morata ?amie ograniczony obszar od lewej, spada na ziemi? w kontakcie z cia?em Christophera Zimmermanna. Hiszpa?ski napastnik zosta? skazany na upadek i zje?? ?ó?t? kartk?.Jego Koszulki Pi?karskie Chelsea jest nadrukowana na 9 miejscu.

Mo?na powiedzie?, ?e Koszulka Chelsea ponios?a du?e straty w systemie VAR. Zgodnie z przepisami FA, gracze, którzy podczas meczu b?d? je?? czerwon? kart?, b?d? podlega? jednemu zatrzymaniu w nast?pnym meczu. Je?li Chelsea doprowadzi do utraty si?y z powodu nieobecno?ci Morata, co wp?ynie na przysz?y rekord, Conti wyra?nie p?acze bez ?ez. Nic dziwnego, poniewa? Conti ostro skrytykowa? s?dziego po meczu.

January 15 Widok Boga na Manchester United! Pogba jest tak samo jak na ziemi niczyjej Sidst udgivet den 15-01-2018

Po krótkiej przerwie Manchester United pokaza? zupe?nie nowy wygl?d. Manchester United pokona? Stoke City 3-0 z ?atwo?ci? w domu, pomocnik Pogba w Koszulki Pi?karskie Manchester United rz?dzi? ca?kowicie, wys?a? dwie asysty i ma wiele wspania?ych prze?omów, zosta? nazwany gr? MVP.

Ze statystyk Pogba posiada trzy statystyki techniczne. 96 uderze?, 4 gro?by, 4 udane nadzwyczajne. Wed?ug s?ów BBC: "Pogba w ?rodku pomocy robi wszystko, co chce, w ziemi? niczyj?, Stoke City po prostu nie mo?e go ograniczy?."

Gdzie mo?na dosta? Koszulka Manchester United Pogba.Patrz?c na Premier League, umiej?tno?ci, wizje i gro?by, które mo?na porówna? do Manchester City Debrane, obawiam si?, ?e jest tylko Pogba. Ozil i Mkhitaryan równie? s? bardzo dobrymi przechodniami, ale brakuje im stabilnej gry, s?absza jest atletyczna umiej?tno??, tylko Pogba mo?e mie? stabiln? wydajno??. Po rozmowie o ofensywnym zako?czeniu gry, Pogba powiedzia?: "Jestem w lepszej sytuacji, dzi?ki czemu jestem bardziej wolny na ofensywnym ko?cu, co jest dla mnie idealne". Wraz z wybuchem Pogby, k?opotliwe po?o?enie ataku Austriaków Mourini ostatecznie rozwi?za?o.

January 13 Kane zdoby? 2 gole, aby pobi? rekord Tottenham Hotspur Sidst udgivet den 13-01-2018

Kane ubrany w Koszulka Tottenham Hotspur dwa razy siatkowa? z bliskiej odleg?o?ci, by zdoby? swój wynik w Premier League do 98, czyli o jeden wi?cej ni? Teddy Sheringham strzeli? dla klubu.


Znakomity Son otworzy? wynik na Wembley, ko?cz?c do?rodkowanie Serge'a Auriera, a mi?dzynarodowa Korea Po?udniowa trafi?a na pozycj?, gdy gospodarze zdominowali.


Christian Eriksen zderzy? si? z czwartym z ko?cówki pola karnego po ?wietnym backheelu Dele Alli.


Gdy gra by?a bezbramkowa, Wayne Rooney my?la?, ?e postawi? Everton FC g?ow?, ale zosta? os?dzony na spalonym.


Có? za wspania?a gra! Kup Koszulki Pi?karskie Tottenham Hotspur Dla Dzieci, aby wspiera? swój ulubiony klub.

January 11 Najlepszy sk?ad UEFA 2017: prowadzenie Messiego i Cristiano Ronaldo Sidst udgivet den 11-01-2018

Oficjalne og?oszenie UEFA na najlepszy zespó? w 2017 roku. W rankingu g?osowali fani, a g?osowa?o w nich 798 000 fanów. W?ród najlepszych graczy Real Madryt, który z powodzeniem broni? Ligi Mistrzów, zosta? wybrany na najlepszego zwyci?zc?. Neymar nie jest uwzgl?dniony w sk?adzie.

Najlepszy sk?ad jest nast?puj?cy:

Bramkarz: Buffon (Juventus Koszulka Juventus, g?osowanie by?o 41,8%)

Obro?cy: Alves (Juventus Koszulki Pi?karskie Juventus/ Paris Saint-Germain, g?osowanie by?o 42,7%), Ramos (Real Madryt, 73,7% g?osów), Chiellini (Juventus, g?osowanie by?o 37,1%), Marcelo (Real Madryt, 70% g?osowa?)

Pomocnicy: Debraine (Manchester City, 52,2%), Cross (Real Madryt, 43,3%), Modric (Real Madryt, 48,5%), Ajar (Chelsea, 38%)

Napastnik: Messi (Barcelona, 59,8% g?osów), Cristiano Ronaldo (Real Madryt, 55,7% g?osów)

January 4 160 milionów euro! Cena Liverpool Coutinho, Barcelona, oferuje 130 milionów euro Sidst udgivet den 04-01-2018

Negocjacje Barcelona i Liverpool nad przeniesieniem Coutinho w Koszulka Liverpool wesz?y w ko?cow? faz?. Liverpool pobiera op?at? za przelew w wysoko?ci 160 milionów euro, podczas gdy strona z Barcelona podaje, ?e cena wynosi 130 milionów euro. Ró?nica mi?dzy dwoma klubami jest coraz mniejsza, a obie strony s? bardzo bliskie osi?gni?cia porozumienia.


Barcelona i Coutinho w Koszulki Pi?karskie Liverpool osi?gn??y ju? porozumienie, w rzeczywisto?ci obie strony osi?gn??y porozumienie latem ubieg?ego roku. Teraz jedyn? przeszkod? w transferze jest cena, nadal istnieje ró?nica 30 milionów euro mi?dzy obiema stronami, Barcelona mo?e przenie?? op?at? transferow?, aby rozwi?za? t? luk?.


Najlepszy szef Liverpool powiedzia? brytyjskim dziennikarzom, ?e odej?cie Coutinho wydaje si? nieuniknione i wkrótce nast?pi. W przeciwie?stwie do ubieg?ego roku, Liverpool zaakceptowa? fakt, ?e Coutinho odejdzie. Coutinho obieca? zosta?, ale tak?e poprosi? Liverpool, aby zgodzi? si? wznowi? proces negocjacji z Barcelona w zimie. Teraz Liverpool spe?nia swoj? obietnic?, Coutinho bardzo zadowolony

January 3 Serie A: noszenie ssc napoli koszulka Hamsik zwyci?skiej pi?ki, napoli 1-0 Crotone zamkni?ty pó? mistrz Sidst udgivet den 03-01-2018

Gra rozpocz??a si? na stadionie Hedo. Otwarcie 17 minut, Napoli odegra? wiele znakomitej wspó?pracy, a na koniec Alan wys?a? fataln? biografi?, ubrany w koszulki napoli Hamsik w?ama? si? do ograniczonego obszaru, aby strzela?, 0-1!
Nast?pnie obie dru?yny nie maj? ?adnych osi?gni??, fina?owy Napoli 1 pi?k? przed konkurencj?, obecnie chwilowo 4-punktowa przewaga posiadania lidze.